Croeso i Glinic Therapi Cyhyrau Dinbych

‘Rwyf yn arbenigwyr meinwe meddal (soft tissue) wedi eu lleoli yn Nyffryn Clwyd, Gogledd Cymru. Mae gennyf brofiad helaeth o drin amrediad eang o gleientiaid gan gynnwys unigolion sydd yn cystadlu ar lefel broffesiynol mewn meysydd chwaraeon amrywiol, yn ogystal ag aelodau o’r cyhoedd o bob oedran.

 

Fy null gweithio

Nod Clinic Therapi Cyhyrau Dinbych yw i drin achos creiddiol y poen cyhyrol yn hytrach na trin y symptomau yn unig. Yn aml iawn gall hyn olygu triniaeth sydd yn ymddangos yn gorfforol bell oddi wrth y man sydd yn peri’r broblem, gan ganolbwyntio ar ddiffyg cyd-bwysedd cyhyrol sydd, o bosib’, yn achosi straen, tyndra a phoen mewn man cwbl wahanol yn y corff. ‘Rydym yn defnyddio nifer o ddulliau therapi meinwe meddal sydd yn deillio o feysydd physiotherapi, osteopathi, tylino chwaraeon a chinisioleg, gan gynnwys…
 

 • Soft Tissue Release Therapy
 • Muscle Energy Techniques (Dull o driniaeth trwy ymestyn cyhyrau)
 • Trigger Point/Positional Release Therapy
 • Muscular Activation & Neuromuscular Techniques
 • Myofascial Kinesiology Taping
 • Sports & Deep Tissue MassageMae Clinig Therapi Cyhyrau Dinbych yn rhoi pwyslais cryf ar addysgu’r cleient ac ar driniaeth cartref, gan eich cynorthwyo i ddeall eich cyflwr a rhoi’r gallu i chi fod yn rhan weithredol o’r broses o wellhad. Mae ein dulliau triniaeth yn canolbwyntio ar y ffactorau canlynol:
 

 • Lleihau poen cyhyrol difrifol (Hir dymor)
 • Cynorthwyo gwellhad wedi anafiadau llym (newydd)
 • Gwella osgo
 • Gwella gweithrediad cyhyrol a pherfformiad
 • Gwella’r gallu i symud
 • Triniaeth cyn ac yn dilyn gweithgaredd chwaraeon

Beth ydan ni’n ei drin?

‘Rwyf yn trin amrediad o anafiadau a phroblemau meinwe meddal (cyhyrau, gewynnau a thendonau) gan gynnwys:
 

 • Poen cefn a thyndra cefn
 • Anafiadau croth y goes a gweyllen y ffêr
 • Poen troed
 • Poen pen glin
 • Poen yn sgil osgo anaddas
 • Anafiadau straen ailadroddol yn y fraich.
 • Poen a thyndra ysgwydd a gwddw
 • Cur pen yn sgil tyndra
 • Anafiadau a thyndra morddwyd a llinyn gar